Home » Ka Buke a Moramona: he moolelo i kakauia e ka lima o Moramona : Maluna iho o na papa I laweai mailoko mai o na Papa o Nepai. by Josepa Samika, Opio
Ka Buke a Moramona: he moolelo i kakauia e ka lima o Moramona : Maluna iho o na papa I laweai mailoko mai o na Papa o Nepai. Josepa Samika, Opio

Ka Buke a Moramona: he moolelo i kakauia e ka lima o Moramona : Maluna iho o na papa I laweai mailoko mai o na Papa o Nepai.

Josepa Samika, Opio

Published 1855
ISBN : 9781592975419
Hardcover
520 pages
Enter the sum

 About the Book 

Nolaila, he mooolelo ia i hoopokoleia o ka mooolelo o ko Nepai poe, a o ko Lamanapoe no hoi—I palapalaia aku i ko Lamana poe, he koena no lakou o ko ka Hale oIseraela- a i ka poe Iudaio a me ka poe Genetile no hoi—I palapalaia ma ke kauoha ana, ama oMoreNolaila, he mooolelo ia i hoopokoleia o ka mooolelo o ko Nepai poe, a o ko Lamanapoe no hoi—I palapalaia aku i ko Lamana poe, he koena no lakou o ko ka Hale oIseraela- a i ka poe Iudaio a me ka poe Genetile no hoi—I palapalaia ma ke kauoha ana, ama o ka Uhane la o ka wanana a me ka hoikeana no hoi—I kakauia, a hoopaaia aku, ahunaia mamuli o ka Haku, i ole ai e hoopauia ia mau mea—E puka mai ai ma ka haawinaa me ka mana o ke Akua i ka hoomaopopoia ana o ia mea—I hoopaaia e ka lima oMoroni, a i hunaia mamuli o ka Haku e puka aku i ka manawa pono na o ka poe Genetilela—Ma ka haawina o ke Akua ka hoomaopopoia ana o ia mea.A he mooolelo hoi i hoopokoleia, a i kakauia mailoko mai o ka buke a Etera- hemooolelo ia o ko Iared poe- he poe i hoopuehuia i ka manawa a ka Haku i hookahuli ai ika olelo a na kanaka, ia lakou e kukulu ana i halepakui e hiki aku ai i ka lani—He mea iae hoike aku ai i ke koena o ko ka Hale o Iseraela i na mea nui a ka Haku i hana’i no nakupuna o lakou- a e ike lakou i na berita a ka Haku, aole lakou i hoolei mau loa ia aku—A no ka hoomaopopo ana no hoi i ka poe Iudaio a me ka poe Genetile o IESU oia no keKRISTO, ke AKUA MAU LOA, e hoike ana ia ia iho i na lahuikanaka a pau—Ano la,ina he mau mea hemahema kekahi, no ka hemahema no o na kanaka ua mau mea la- no iamea, mai hoohewa i na mea o ke Akua, i loaa ai oukou me ke kina ole ma ka nohohookolokolo o Kristo.